Oddziały AEGEE w Polsce

Logo AEGEE Białystok

AEGEE Białystok

Przejdź do strony
Logo AEGEE Gdańsk

AEGEE Gdańsk

Przejdź do strony
Logo AEGEE Gliwice

AEGEE Gliwice

Przejdź do strony
Logo AEGEE Katowice

AEGEE Katowice

Przejdź do strony
Logo AEGEE Kraków

AEGEE Kraków

Przejdź do strony
Logo AEGEE Lublin

AEGEE Lublin

Przejdź do strony
Logo AEGEE Poznań

AEGEE Poznań

Przejdź do strony
Logo AEGEE AEGEE Toruń

AEGEE Toruń

Przejdź do strony
Logo AEGEE Warszawa

AEGEE Warszawa

Przejdź do strony
Logo AEGEE Wrocław

AEGEE Wrocław

Przejdź do strony
Logo AEGEE Zielona Góra

AEGEE Zielona Góra

Przejdź do strony

Nasi partnerzy

Banner współpracy z Active24.pl

Contact

Phone: +32 2 246 0320

Address: Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55, 1000 Brussels, Belgium

Website: aegee.org

Netcom

Malwina Zielińska

Phone: +48 695 747 552

Ogólny kontakt dla anten z Polski.

O AEGEE

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Powstała w 1985 roku w Paryżu. AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną. Nie posiada poziomu narodowego, nad oddziałami lokalnymi znajduje się szczebel europejski. Jest otwarta na studentów i młodych ludzi ze wszystkich środowisk, wydziałów i kierunków.

Skrót AEGEE (wymowa polska aeże) pochodzi od francuskiego wyrażenia Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe, co oznacza w języku polskim Europejskie Forum Studentów. Dzisiaj organizacja ta skupia około 13 000 członków z 200 miast w 40 europejskich krajach.

Wizja

WIZJA

AEGEE wierzy w demokratyczną, zróżnicowaną Europę bez granic, która jest społecznie, ekonomicznie oraz politycznie zjednoczona. Docenia wkład młodych ludzi w budowę kontynentu i jego rozwój.

Misja

MISJA

AEGEE zachęca studentów oraz młodych ludzi do objęcia aktywnej postawy w społeczeństwie europejskim. Tworzy przestrzeń do dialogu i stwarza możliwości rozwoju. Reprezentuje młodych ludzi przed podmiotami podejmującymi decyzje. Ponadto AEGEE wzmacnia wzajemne zrozumienie oraz zbliża Europę do młodych obywateli.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzykulturowa
AEGEE tworzy wspólną przestrzeń dla członków z różnych krajów, którzy spotykając się, uczą się o różnicach kulturowych w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia. AEGEE wspiera możliwość swobodnego poruszania się i zachęca młodych ludzi do przekraczania granic, zwalczania stereotypów, szerzenia szacunku, tolerancji oraz poczucia wspólnoty.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty oraz edukacja nieformalna
Członkowie AEGEE mają możliwość rozwoju osobistego oraz zdobycia doświadczenia poprzez edukację nieformalną. Ich aktywna postawa, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach sprawia, że poszerzają oni kompetencje, które przydarzą im się w przyszłości (m.in. umiejętności przywódcze, komunikacyjne oraz zarządzania grupą).

Projekty tematyczne

Projekty tematyczne
Zarówno lokalne jak i międzynarodowe projekty tematyczne są inicjatywami stworzonymi przez członków AEGEE. Stanowią odpowiedź na obecne problemy w społeczeństwie europejskim. Projekty organizacji szerzą świadomość wśród młodych ludzi oraz proponują rozwiązania z perspektywy studenckiej.

Rzecznictwo

Rzecznictwo i polityka
AEGEE gromadzi opinie europejskich studentów. Poprzez kampanie, akcje lobbystyczne, konferencje i członkostwo w większych forach, reprezentuje ich przed interesariuszami. Dodatkowo AEGEE informuje młodych ludzi jaki wpływ na życie mają strategie europejskie oraz jakie możliwości im oferują.

Fora i dyskusje

Fora oraz dyskusje
AEGEE tworzy dla młodych Europejczyków przestrzeń do dyskusji oraz do wymiany różnych spostrzeżeń w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny. Ta wymiana idei towarzyszy nam przy wszystkich aktywnościach. Takimi miejscami są szczególnie grupy robocze, konferencje oraz Walne Zgromadzenia (takie jak AGORA oraz EPM).

Click to scroll up

Struktury AEGEE

Struktury AEGEE w Europie 2014
Click to scroll up

Historia AEGEE

1985-88

Historia AEGEE sięga dnia 16 kwietnia 1985 roku, kiedy to grupa studentów postanowiła zorganizować w Paryżu konferencję „EGEE” (Etats Généraux des Etudiants de l’Europe). To spotkanie było początkiem dyskusji młodych mieszkańców Europy na temat ich włączenia się w proces integracji europejskiej. Studenci postanowili zaprezentować swoje poglądy przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządom krajowym. Rok później opracowano specyficzną strukturę organizacji, która nie zawierała poziomu narodowego. Inicjatorem założenia stowarzyszenia i pierwszym Prezydentem został Franck Biancheri. Pierwsze oddziały lokalne powstały w 6 miejscowościach: Paryżu, Leiden, Londynie, Madrycie, Milanie i Monachium. Szybko jednak rozszerzono działalność na całą Europę. Rok 1988 przyniósł zmianę nazwy organizacji na AEGEE.

1989-95

W 1989 roku AEGEE wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym zaczęło aktywnie działać na terenach Europy Środkowo – Wschodniej. Rozpoczęto od przeniesienia miejsc organizacji głównych wydarzeń statutowych do państw Europy Wschodniej. To zapoczątkowało powstawanie nowych anten na tych terenach.

1996-99

Rosnąca sieć anten oraz rosnąca phone erotica liczba kontaktów zewnętrznych, głównie w stolicy Belgii, a także poczucie braku kontroli na wszystkimi działaniami było bodźcem do przeniesienia w roku 1996 centrali organizacji z Paryża do Brukseli. To zapoczątkowało okres częstszych kontaktów z innymi organizacjami oraz jednostkami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej. Obecnie AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania. Współpracuje również z UNESCO i OBWE.

2000-2005

To okres wspierania rozszerzania UE oraz demokratyzacji we wschodniej części Europy. W pierwszych latach XXI wieku sieć AEGEE gwałtownie się rozwinęła. W roku 2004 około 260 anten zorganizowało łącznie 135 konferencji i seminariów oraz blisko 100 SU. AEGEE z powodzeniem wykorzystuje swoje 15-letnie doświadczenie w łączeniu Wschodu i Zachodu promując ideę Zjednoczonej Europy. W tych latach najbardziej znaczące były projekty „Europe’s identity”, „Education for Democracy” czy „Hotspot”. AEGEE podejmowało również wiele inicjatyw w celu umocnienia demokracji i pokoju w regionach niestabilnych i dotkniętych wojną, między innymi na Bałkanach, na Ukrainie czy na Cyprze.

Click to scroll up

Mapa anten AEGEE w Europie

Click to scroll up

Dołącz do Nas!

Dlaczego warto dołączyć do AEGEE?

AEGEE pozwala nawiązywać przyjaźnie w całej Europie. Chcesz mieć przyjaciół w 40 krajach naszego kontynentu? Móc odwiedzić ich w 200 różnych miastach od Wysp Kanaryjskich począwszy na Kaukazie skończywszy? Chciałbyś poznać inne kultury, ale nie w charakterze zwykłego turysty? Możemy zaoferować Ci Europę! Podróże, języki, naukę! Tu nie chodzi o Twoje studia, czy o Twoją pracę – tu chodzi o Ciebie! W AEGEE możesz realizować siebie i swoje zainteresowania. Każdego lata ponad 3 000 studentów oraz absolwentów wyjeżdża na jeden ze 100 organizowanych w całej Europie Summer University. Możesz uczestniczyć w szkoleniu z zakresu Public Relations, kursie na temat węgierskich win, a nawet odbyć podróż Koleją Transsyberyjską! A jest tego o wiele więcej…

Dlaczego to robimy? Bo uwielbiamy Europę! Nie cierpimy granic ani nudy – wszyscy jesteśmy na tym samym kontynencie. Przeszedł on wiele w swojej historii, lecz teraz żyjemy w miarę spokojnych czasach współpracy wszystkich krajów europejskich, co owocuje pokojem nawet w regionach najbardziej zagrożonych konfliktami.

Nie potrzebujemy Twojego CV, nie przeprowadzamy rozmów kwalifikacyjnych ani staży. Nie ma znaczenia Twój kierunek studiów – chodzi o Twoje podejście do życia, przyjaciół oraz doświadczenie nieujęte w CV. Nie twierdź, że nie masz czasu – kiedy masz go mieć, by żyć pełnią życia, jeśli nie teraz?

Sprawdź, jak prężnie działa oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE w Twojej okolicy i poznaj radosnych Aeżaków na spotkaniu integracyjnym!

Jeżeli w twoim mieście nie ma oddziału AEGEE to jeszcze nic straconego, pomożemy Ci stworzyć nowy! Wytłumaczymy Ci proces powstawania nowego oddziału, doradzimy Ci oraz pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności. W tym celu skontaktuj się z naszym Netcommem.

Click to scroll up